Reformierakonna ringkäendus Haapsalu moodi

KESKNÄDAL, 22. aprill 2009
http://www.kesknadal.ee/g2/uudised?id=12363

ehk kuidas ekslinnapea reformierakondlase Urmase Suklese ajal sahkerdati reformierakondlastele magusaid tehinguid

Reformierakondlasest ekslinnapea Urmas Suklese ajal sahkerdati Haapsalu reformierakondlastele „magusaid tehinguid”. Nüüd saavad kinnitust varasemad oletused, miks Haapsalu erastamisobjektid „õigetele“ tegelastele libisesid ja kuidas tagati vajalikumad hääled volikogus.

„Meie Kodu Haapsalu” toimetuse valduses on leping, mis andis ühele ettevõttele (AS A&T Elekter) viieks aastaks stabiilse rahavoo. Siiani laiema avalikkuse eest varjul olnud leping sõlmiti kiirustades üks kuu enne 2002. aasta kohalike omavalitsuste valimisi.

Häbiväärne on see, et leping sahkerdati „omadele” ilma riigihanketa. Kurioosne, et kogu seltskond kuulus Reformierakonna valimisnimekirja, mil reformierakondlane Urmas Sukles oli Haapsalu linnapea, Heino Tamm aselinnapea ja Kalju Aigro aktsiaseltsi A&T Elekter juhatuse esimees ja volikogu liige.

Rahad, mis liikusid Haapsalu linnarahva kui maksumaksja arvelt ühele firmale ilma riigihanketa, olid päris soliidsed.

Siit tuleb ülevaade AS-le A&T Elekter Haapsalu linnavalitsuses (välja arvatud linna allasutused) tehtud väljamaksetest erinevatel aegadel:

2002 1,1 miljonit krooni

2003 1,2 miljonit krooni

2004-2007 6,7 miljonit krooni.

Kokku tehti aastatel 2002 – 2007 väljamakseid ligi 10 miljonit krooni eest. Kas pole kasulik äri? Teine küsimus on, kas me nõuame poliitikutelt ausust või oleme sellest loobunud?

Küsimuseks jääb ka: kas me tolereerime Haapsalus sellist reformierakondlikku ringkäendust, kus poliitilist võimu kasutatakse oma erahuvide arendamiseks? Kõik kolm – Urmas Sukles, Heino Tamm ja Kaljo Aigro kuuluvad ka täna volikokku. Täiesti juhuslikult kuulub ärimees Aigro ka volikogu kommunaalkomisjoni.

Kui jälgida sõnavõtte volikogus, siis on näiteks ettevõtja Kaljo Aigro esinemised tihti üles ehitatud oma ärihuvist lähtuvalt. Kuigi kaitsepolitsei on täna hõivatud teiste kohalike omavalitsuste uurimisega ning neil „pole” tööjõudu, et uurida reformierakondlaste ärisid Haapsalus, peaks meil kohapeal olema siiski nii palju tahet ja jõudu, et me ei anna enam mandaati sellisele poliitilisele klikile, kelle põhihuvi on teha linnakassale „sikku” – aga just sellist väljendit kasutas ka reformierakondlane Urmas Sukles ise ühel 2008. aasta volikoguistungil).

Riigihangete Amet on 2004. aastal kõnealusele lepingule andnud negatiivse hinnangu.

Siinset teemat saab Haapsalu kontekstis võtta järgmiselt. Reformierakondlaste „sikumaigulised“ teod aastaid tagasi on pikka aega avaldanud halba mõju maksumaksja rahakotile. Nende rahavood on lõppemas ja nad tahavad jälle saada linnakassa manu.

„Meie Kodu Haapsalu” toimetus võib kinnitada, et tänasel linnapeal selliseid kombeid pole. Talle võib ette heita vähest edevust, aga linna rahakotti ei aeta enda rahakotiga segi.

„Meie Kodu Haapsalu“ kaalub, kas siin jutuks olevat lugu edastada uurimisorganitele. Eetilise hinnangu saame anda aga kõik koos. Tavaline tööinimene peab kümne küünega rabama, et leib lauale tuua ja lapsed koolitada. Mõni seltskond kasutab poliitilist võimu vaid enda rikastamiseks. Muheda naeratuse ja ümbritseva kulla ja karra taga võib peituda kasuahne ja egoistlik tegelane.

Varsti, juba 18. oktoobril valimistel, on võim haapsallaste ja ei kellegi teise käes. Mõtelge, kas tahate sahkerdajaid linna rahakoti juurde tagasi valida.

Haapsalu väärib ausat valitsemist nii heal kui ka raskel ajal.

KESKNÄDAL tsiteerib Keskerakonna ajalehes „Meie Kodu Haapsalu“ märtsis 2009 ilmunut

[esiletõste] Siin on leping, millega Haapsalu reformierakondlased andsid ühele ettevõttele (AS A&T Elekter) 5 aastaks stabiilse rahavoo.

[Lisatud faksiimile lepingust.]

KN TOIMETUSELT:

Haapsalu linnavolikogu liikme, õiguskomisjoni esimehe JAANUS KARILAIU sõnul on siin avaldatud lepingu alusel tehtud väljamakseid 4 miljoni krooni eest. Reformierakondlased ise on end õigustanud väitega, et rohkem selliseid firmasid, nagu on ühel reformierakondlasel Haapsalu volikogus, pole Haapsalus, Läänemaal ega Eestis. See andnudki nende arvates õiguse riigihanke korraldamata jätmiseks ja sedakaudu sahkerdamiseks.

Sildid:

Lisa kommentaar