Reformierakonda valimistel rahastanud R-skeem on JOKK

2007. märtsis toimunud Riigikogu valimistel tasusid juriidilised isikud reformierakonna nimekirjas kandideerinud Robert Andropovi, Jaanus Rahumaa ja Kristiina Ojulandi arveid. Osad nendest ürituste arvetest tasuti ka Reformierakonna büroo poolt. Kuigi firmade poolne erakonna toetamine on seadusega keelatud, ei leitud prokuratuuris ja Kapo´ti organisatsioonis põhjust menetluse alustamiseks, sest firmad olid maksnud raha otse kandidaadi kampaania asjade eest.

Sellise asja seaduslikkuse või R-skeemi kohta esitati reformierakondlasest peaministrile ka arupärimine ja ta vastas sellele Riigikogu kõnepuldist.

Video: http://www.ap3.ee/article/2009/11/23/VIDEO_Ansip_annab_aru

ja üleskirjutus Riigikogu 23. novembri 2009 stenogrammist:

– – –

3. 15:28 Valimiskampaania rahastamisest

Aseesimees Jüri Ratas
Läheme edasi 3. päevakorrapunkti juurde ja antud arupärimine on esitatud Riigikogu liikmete Toivo Tootseni, Nelli Privalova, Enn Eesmaa, Tiit Kuusmiku, Lembit Kaljuvee, Ain Seppiku, Kalev Kallo, Arvo Sarapuu, Olga Sõtniku, Eldar Efendijevi, Lauri Laasi, Georg Pelisaare, Valeri Korbi ja Heimar Lengi poolt oktoobrikuu 28. päeval 2009. aastal. Esitatud arupärimine on valimiskampaania rahastamise kohta number 336 ja vastab peaminister Andrus Ansip. Ma palun Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja. Toivo Tootsen, palun!

Toivo Tootsen
Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud peaminister! Vastavalt erakonnaseaduse § 121, ei või erakonna vara ja vahendite allikaks olla juriidiliste isikute annetused. Samuti ei tohi erakond vastu võtta anonüümset ega varjatud annetust. 23. oktoobril ilmus ajalehes Äripäev artikkel, mis viitab, et Reformierakonna Riigikogu fraktsiooni kuuluvad kaks Riigikogu liiget sattusid konflikti võlgade sissenõudjatega, kes viitavad oma nõuetes sellele, et Riigikogu valimiste eel tehtud reformierakondlaste kampaaniat on rahastatud varjatult ja seadust rikkudes. 27. oktoobril ilmnes uus juhtum, kus Euroopa Parlamendi saadiku reformierakondlase Kristina Ojulandi Riigikogu valimiste kampaaniakulude eest tasus tema nõuniku firma. Erakonnad peavad kuu aega pärast valimisi esitama Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonile valimiskulude aruande ja samuti peavad aruande esitama poliitikud, kes lisaks teevad isiklikku kampaaniat. Kristina Ojuland enda kulutusi eraldi deklareerinud ei ole, mis tähendab, et kõik arved pidi maksma erakond. Erakonna aruannetes aga neid kulutusi ei kajastu. Seoses sellega ongi 14-l Riigikogu liikmel teile viis küsimust. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas
Tänan! Ma palun antud arupärimisele vastama Riigikogu kõnetooli peaminister Andrus Ansipi. Palun!

Peaminister Andrus Ansip
Austatud juhataja! Austatud Riigikogu! Head arupärijad! Vastan teie küsimustele.
Küsimus: “Kas kirjeldatud juhtumi näol on tegemist erakonnaseadusest tuleneva annetuste registreerimise ja avalikkuse nõuete rikkumisega?”
Vastus: ei.
Küsimus. “Kas poliitikute varjatud rahastamise asjaolude väljaselgitamiseks on algatatud uurimine pädevate uurimisorganite poolt?”
Vastus: Riigiprokuratuur koos Kaitsepolitseiametiga kontrollis meedias avaldatud informatsiooni. Jõuti järeldusele, et kriminaalmenetluse alustamine ei ole põhjendatud.
Küsimus. “Kuidas teie suhtute nimetatud juhtumisse ning millised on sanktsioonid seadust rikkunud poliitikute suhtes?”
Vastus. Minu mulje on, et kogu lugu on oma sisult tavaline eraõiguslik vaidlus osutatud teenuse eest esitatud arvete suuruse üle. Nagu ma juba mainisin, ühtegi seaduserikkumist tuvastatud ei ole. Kui on midagi nõuda ja nõuet suudetakse põhistada, siis aus inimene pöördugu kohtusse.
Küsimus. “Milliseid probleeme näete peaministrina erakondade rahastamise juures?”
Vastus. Erakondade rahastamise läbipaistvamaks ja selgemaks muutmiseks on Justiitsministeerium koostanud ja saatnud kooskõlastusringile erakondade rahastamise seaduse eelnõu, mille valitsus loodab Riigikogule saata juba selle aasta jooksul. Eelnõus reguleeritakse sidusorganisatisoonid, täpsustatakse vastutust kandidaatide rahastamise reeglite rikkumise osas ning määratletakse erakondadele pidev tulude kontrollorgan. Lisaks on eelnõus palju täpsustusi praeguste seaduste kitsaskohtade osas, nii et loodan selle tempokat menetlust Riigikogus.
Küsimus. “Kas teie isiklikult olete kasutanud valimistel varjatud rahastamisskeemi?”
Vastus: ei. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas
Teile on ka vähemalt üks küsimus. Toivo Tootsen, palun!

Toivo Tootsen
Aitäh! Lugupeetud peaminister! Vähem kui pooleteise aasta pärast on jällegi Riigikogu valimised, varsti algavad kampaaniad ja teie väidate, et kui ükskõik millise teise erakonna liige või teie erakonna liige talitab täpselt sama skeemi mööda mõnda oma valimisüritust korraldades, siis on kõik õige, kõik on aus, kõik on eetiline? Aitäh!

Peaminister Andrus Ansip
Aitäh! Ma nüüd ei tea, missugust skeemi te silmas peate! Põhiliselt käib praegu vaidlus teenuse ulatuse ja hinna osas ja see on eraõiguslik vaidlus kahe poole vahel. Kui ühel poolel on võimalik oma nõuet põhistada ja teine pool siiski ei tunnista seda nõuet, siis vaidluse lahendamiseks Eestis on olemas kohus. Seda võib ka tulevikus ette tulla, et ei jõuta kokkuleppele, kui palju teenust osutati ja kui palju selle eest maksma peaks. Ei ole loomulik soovida seda, et keegi peaks deklareerima kulutusi, mida ta ise ei tunnista. Nii et sellist käitumist pean ma täiesti õiguspäraseks. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas
Evelyn Sepp, palun!

Evelyn Sepp
Aitäh! Austatud peaminister! Te siin eelmisele arupärimisele vastates väitsite, et suurt avalikku huvi omavates küsimustes on normaalne, kui Vabariigi Valitsuse liikmed on kursis prokuratuuri tegevusega. Antud juhtumi puhul prokuratuur sisuliselt paari tunniga viis väidetavalt läbi uurimise ja otsustas, et ei, selles küsimuses ei ole mitte midagi ebaseaduslikku, ja isegi menetlust ei alustanud. Kas te olete ka selle otsuse puhul küsitlenud peaprokuröri ja ta selgitas, mida ta täpselt läbi viis, milliseid toiminguid ja kuidas ta jõudis paari tunniga seisukohale, et mitte midagi halvasti lõhnavat selles loos ei ole.

Peaminister Andrus Ansip
Ei, ma ei ole rääkinud prokuröriga ja ma ei ole ka võimeline teile seletama seda, kui palju prokuratuuril juurdluseks, analüüsiks aega kulus. Kui teil on küsimusi, pöörduge otse vabariigi prokuröri poole. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas
Kalev Kallo, palun!

Kalev Kallo
Aitäh, lugupeetud eesistuja! Härra peaminister! Oma vastustes te siin viitasite, et tegemist on vaidlusega teenuse maksumuse või kulutuse suuruse üle. Aga tegelikult seaduse järgi ka üksikkandideerija peab, sõltumata suurusest, vastava aruande tegema, erakond. Küsimus oli ju selles, et näiteks Kristiina Ojuland ei ole üldse aruannet teinud, nagu ta poleks üldse kulutanud, ja ka erakond ei viita sellele kulutusele. Ehk suurema või vähema kulutuse üle siin vaidlus ei ole, siin on lihtsalt küsimus selles, et üldse on jäetud näitamata see kulutus, sõltumata tema suurusest, olgu ta suurem või väiksem. Kuidas seda kommenteerida?

Peaminister Andrus Ansip
Ja mida tema oleks pidanud siis deklareerima? Võtame analoogia. Berliini müüri langemise aastapäeva tähistamisel istusin Hans-Dietrich Genscheri ja Mihhail Gorbatšovi taga. Seoses Hans-Dietrich Genscheriga tuli mulle meelde üks ammu loetud lugu tema valimiskampaaniast. Ta kasutas suhteliselt ebatavalisi meetodeid. Ta helistas raadiosaadetesse, ütles oma nime all oma kommentaari, mis oli üldiselt üllatav. Aga ükskord otsustas ta minna ühe väga staažika ja auväärse tehasetöölise sünnipäevale. Minu arusaamise järgi oli seal sadu ja sadu inimesi, sellel sünnipäeval. Ta viibis seal sünnipäeval maksimaalselt 10 minutit, aga ometi ta pälvis tohutu meedia tähelepanu seal sünnipäeval käimisega ja loomulikult sünnipäevalapse, teeneka töötaja nimi jäi hoopis tagaplaanile. Ma olen päris veendunud selles, et nimetatud poliitik ei maksnud sentigi selle sünnipäeva korraldamise kuludest, ehkki sellest sünnipäeval käimisest objektiivselt võttes sai tema valimiskampaania üritus. Täpselt samamoodi olen ma veendunud selles, et näiteks Edgar Savisaar ei ole maksnud mitte sentigi kainestusmaja avapidustuste kuludest. Ometi, kainestusmaja avamisest, pidustustest õigemini sai meediasündmus ja Edgar Savisaare valimiskampaani osa. Iseenesest minu isiklik seisukoht on, et pigem on korruptiivne poliitiku poolt valijatel või potentsiaalsetel valijatel kõhu täissöötmine kampaaniakuludena või siis, hoidku taevas selle eest, alkohoolsete jookide pakkumine. Üritustel, mida korraldatakse kas sünnipäevadena, mingite muude avalike üritustena, poliitiku kohalviibimine oli, on ja jääb ka tulevikus aktsepteeritavaks. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas
Lembit Kaljuvee, palun!

Lembit Kaljuvee
Aitäh, härra eesistuja! Hea peaminister! Mis te arvate, kas see temaatika oleks üldse üles tulnud, kui meil ei oleks majanduskriisi? Olete te selle üle mõelnud või, et kui majanduskriisi poleks olnud, siis ei oleks see temaatika üldse üles tõusnud? Ma mõtlen need konkreetsed asjad, millest on Äripäevas juttu olnud ja mis on siin…

Peaminister Andrus Ansip
Ühe ettevõtte pankrotti?

Lembit Kaljuvee
Jah!

Peaminister Andrus Ansip
Ma ei oska küll kommenteerida seda ettevõtet ja tema majandusseisu. See ettevõte ei ole olnud ärisuhetes Reformierakonnaga. Raske on minul kõrvaltvaatajana öelda, kas see ettevõte ilma majanduskriisita oleks ellu jäänud või oleks ta nii või naa juhtimisvigade tõttu lõpetanud pankrotiga. Olgu selleks ütlejaks pankrotihaldur, milles konkreetsed põhjused olid, et see ettevõte nii lõpetas, nagu tema lõpetamas on.

Aseesimees Jüri Ratas
Austatud peaminister! Rohkem küsimusi ei ole, ma tänan! Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita, sellega on antud arupärimisele vastatud ja kolmanda päevakorrapunkti menetlemine lõpetatud.

Sildid: , , ,

Lisa kommentaar