Kellele meeldivad pähklinäksi?

Ühiskonnaõpetuse tunnis räägib õpetaja Eesti erakondadest ja ütleb lõpuks uhkusega, et tema kuulub pähklinäkside parteisse. Palub siis neil lastel käed tõsta, kellele meeldivad pähklinäksid ja kes plaanivad tulevikus ka pähklinäksiks hakata. Lapsed, teadmata mis see partei õieti on, kuid soovides oma õpetajale pugeda, tõstavad käed. Ainult Juku ei tõsta.
“Miks sina Juku teisiti arvad kui teised”, pärib õpetaja.
“Sellepärast, et ma ei salli pähklinäkse”, vastab Juku. “Mina olen rahvuslane!”
Õpetaja läheb näost punaseks Juku meelekindluse pärast kuid pärib rahulikult, et miks Juku rahvuslane on?
“Ma olen üles kasvatatud usaldama iseennast, mitte hämavat valitsust ning mõtlen ise kõik asjad läbi, mitte ei usalda peavoolu meediat”, seletab Juku.
“Mu isa ja ema on rahvuslased, mina olen rahvuslane ja kasvatan ka oma lapsed rahvuslasteks!”
Nüüd saab õpetajal mõõt täis.
“Vanemad ei ole põhjuseks”, sisiseb ta. “Kes sa siis oleksid, kui su ema oleks idioot ja isa oleks idioot?”
Juku mõtleb natuke ja vastab: “Siis ma oleksin pähklinäks!”

Allikas: http://www.subclub.eu/foorum/showthread.php?t=23844-Parim-anekdoot&page=127

Mõtlen ise kõik asjad läbi, mitte ei usalda peavoolu meediat!

Viisitamm ja Saar mõisteti kohtus õigeks

Viisitamm ja Saar jäid kõigis süüdistuse punktides süüdi mõistmata. Maksumaksjale läheb prokuröride agar ogarus maksma õigusabile kulunud summade 43 950,85 ja 33 176,61 eurot ehk 687391 ja 518882 krooni hüvitamise. Kokku siis 3 aastat ja 1,2 miljonit krooni (1 206 273) hiljem teame, et ükski algne kahtlustus ei osutunud tõeks. Tegelikult oli riigihanke andmete lekitajaks abilinnapea Jane Mets (Ref), keda küsitleti tunnistajana aga ei esitatud süüdistust. http://www.parnupostimees.ee/622888/kohus-moistis-viisitamme-oigeks/

Jaadla ja Võhmar ei ole veel pääsenud

Reformierakonna omavalitsusjuhid käivad kohtumajas.

25. oktoobril 2011 tuli Andres Jaadla kohta otsus, et kohus lõpetas menetluse väärteoasjas ja tühistas talle politsei poolt määratud rahalise karistuse 3000 krooni. Erinevalt Rakvere linna pressiesindajalt pärinevast ja meedias levitatud väitest ei olnud tegemist õigeksmõistmise ega süüdistusest vabastamisega. Kuigi väärteoasi lõpetati, tuleb 2012. aasta jaanuaris kohtus arutamisele Jaadla süüasjas samalaadne kriminaalasi, mille eeldatav karistus ei piirdu rahatrahviga.Nädal varem oli kriminaalsüüdistustest vabanenud Jõhvi vallavanem Võhmar, kelle tegevuse uurimisel ei leitud tõendeid vallale kahju tekitamisest. Kuigi kriminaalmenetlus lõpetati, edastati materjalid Rahandusministeeriumile väärteomenetluse alustamise otsustamiseks, sest Võhmar oli rikkunud riigihangete seaduse sätteid.

http://www.kesknadal.ee/est/g2/uudised?id=17785

Üsna hea oli lugeda, et Rakvere linnapea Andres Jaadla ei ole veel karistusest pääsenud ja Tauno Võhmar peab samuti Rahandusministeeriumi ametnikele selgitama, miks tehti ühe riigihanke käigus töid ka teisel objektil.

Video Andres Jaadla süüdistusest

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ispeLpMfSGM]

või-youtube.com/watch?v=ispeLpMfSGM

Video Tauno Võhmari süüdistusest

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ZTyW8hZ4NUg]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=i_3dObGf5uE]