Kesknädala suur võit!

URMI REINDE,      25. veebruar 2009
http://www.kesknadal.ee/g2/uudised?id=11983

Eesti Vabariigi 91. aastapäeva eel selgus rõõmustav tõsiasi, et Kesknädalal on olnud edu. Esiteks, Narva-Jõesuu eks-aselinnapea Kalle Merilai taastab oma pärsitud saadikuvolitused Narva-Jõesuu linnavolikogus. Teiseks, Narva-Jõesuu isamaaliitlasest linnapea Andres Noormägi juhitud linnavalitsuses läbi viidud teeremondi-hanke asjaoludega tutvub Viru ringkonnaprokuratuur.

Kesknädal kirjutas jaanuaris ja veebruaris korduvalt Narva-Jõesuust.

Lahkasime Isamaa ja Res Publica Liidu liikmest linnapea Andres Noormägi korruptsioonimaigulisi tehinguid, mille vastu politsei ega prokuratuur varem huvi ei tundnud.

Tutvustasime absurdset olukorda, mis kujunes, kui 2005. aastal valiti Narva-Jõesuu volikogu liikmeks ka keskerakondlane Kalle Merilai, kellest sai siis aselinnapea. Kui aga Noormägil Merilaiga koostöö enam ei klappinud, vabastas ta aselinnapea ametist. Merilai soovis siis vastavalt seadusele taastada oma saadikuvolitused, kuid kohalikud asjaomased organid leidsid pidevalt ettekäändeid seda mitte teha. Sündis kurioosne juhtum: kahe aasta jooksul ei õnnestunud Merilail volikogusse tagasi minna ja rahva poolt talle usaldatud seaduslikke volitusi täita.

Merilai ise põhjendas enda kallal toime pandut Kesknädalale sellega, et isamaaliitlasest linnapeale polnud kasulik keskerakondlase lisandumine volikogulaste hulka, sest see oleks kõigutanud häälte jagunemist volikogus, ning osa Noormägile vajalikke tehinguid jäänuks tegemata. Nagu nüüd teame, hakkab mõnda neist tehinguist uurima prokuratuur.

Kui Kesknädal sellest kõigest üksikasjaliselt kirjutas 14. jaanuari numbris, andis Riigikogu Keskfraktsioon 15. jaanuaril samas asjas sisse arupärimise justiitsminister Rein Langile (vt 21. jaanuari Kesknädalast).

Justiitsminister vastas riigikogulaste arupärimisele 9. veebruaril. Kesknädal kirjutas Langi selgitustest eelmises, 18. veebruari lehes.

31. jaanuaril võttis teema üles ka Ida-Viru maakonnaleht „Põhjarannik“ (vt seal ilmunud artiklit tänase Kesknädala 5. leheküljel).

Meie pikk ja järjekindel tee viis sihile – selgus, et õigusriik siinsel tanumal ei olegi nii lootusetu. Aga hoiame jätkuvalt silma peal, mis edasi saab.

VÕIDUMEES: Narva-Jõesuu endine aselinnapea Kalle Merilai taastab oma saadikuvolitused Narva-Jõesuu linnavolikogus. Kas kõik kahe aasta jooksul volikogus vastu võetud õigusaktid nüüd õigustühiseks kuulutatakse (tegi need ju volikogu vale koosseis!)? Selle otsustamine jääb juristide pärusmaale.

Lisa kommentaar