IRL korruptsioonivabaks!

See on pöördumine poliitikutele ja valijatele, et toetada Isamaa ja Res Publica liidu korruptsiooni vastast kampaaniat. Toetame Tunne Kelami, Marko Mihkelsoni ja Eerik-Niiles Krossi telereklaamides väljendatud sõnumit ning nõuame, et nendele järgneksid ka teod.

Eesti poliitikas ei tohi olla kohta korruptsioonil. Peab valitsema 0-tolerants kõigi korruptsioonivastase seaduse rikkumise eest karistatud isikute suhtes. Meie ei anna neile uut võimalust korruptsiooniks! Nad peavad lahkuma avaliku sektori töökohalt või valitud kohalt esindusorganites (volikogu, parlament). Korruptsioonivastase seaduse rikkumise eest karistatud inimene peab lahkuma ka IRL-ist, sest ainult nii on võimalik teha IRL korruptsioonivabaks.

Pöördumise põhjuseks on Tallinna volikogusse kuuluva IRL-i liikme Kalev Vapperi jätkamine, kuigi jaanuari lõpus määras keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo talle korruptsioonivastase seaduse § 19 järgi 320-eurose rahatrahvi. Ta on MKM-i avalike suhete osakonna juhataja ning Isamaa ja Res Publica liidu Pirita osakonna juhatuse esimees.

See algatus mõõdab toetust korruptsiooni vastasele võitlusele ühiskonnas. Mida rohkem toetust, seda tõsisem on korruptsiooni kui probleemi tajumine ühiskonnas. See pöördumine saadetakse igale Isamaa ja Res Publica liidu poliitikule, et nad saaksid avaldada oma hukkamõistu korruptsioonile, mitte jääda silmakirjalikult loosungeid esitama. Eriti tuleb jälgida, kas sellele kirjutab alla IRL-i fraktsioon Tallinna Linnavolikogus ja Riigikogus, erakonna juhatus ning valimistel kandideerijad.

Pöördumise kohta saab lisainfot ja uut teavet https://www.korruptsioon.info/irl-korruptsioonivabaks/

Toetust sai avaldada www.petitsioon.ee lehel aga vähese toetuse tõttu on see kustutatud.

Virgo Kruve

17. aprill 2014

Tunne-Väldo Kelam nõuab reklaamis läbipaistvust ja korruptsioonivastaseid reegleid.

Tunne-Väldo Kelam nõuab reklaamis läbipaistvust ja korruptsioonivastaseid reegleid.

Lisatud 21. aprill

Petitsioon on avatud hommikul kell 11 ja seda saab toetada ID-kaardi või e-maili aadressiga külastades lehte petitsioon.ee/irl-korruptsioonivabaks

Tagasiside alusel on vaja veel selgitada järgmisi asju.

Mida mina saan sellega liitumisest?
Esiteks saad korruptandivaba Tallinna Linnavolikogu ja pikemas perspektiivis korruptsioonipuhta poliitika. Eestis ei saa olla poliitikuid ja erakondi, kelle korruptiivsus on lubatud. Seadus peab kehtima kõigile võrdselt.

Ma kardan oma nimega seda toetada, sest see ohustab minu töökohta.
Toetust on võimalik avaldada ka nime avaldamiseta kui avalikult nähtavana kuvatakse tekst [nimi teada].

See on mingi kampaania ja seotud valimistega.
Selle idee ja teostus tuli ühelt inimeselt(Virgo Kruve, parteitu 2009. aastast), kellel tekkis vastureaktsioon Tunne Kelami telereklaamile. Seal on konkreetselt sees lause “IRL on Eestis see jõud, mis võitleb korruptsiooni vastu.” Tore, võidelgu siis enda liikmete korruptsiooni vastu esimeses järjekorras.

See on suunatud Tallinna opositsiooni vastu, kuhu kuulub Kalev Vapper. Või on see tema jätkamist pooldav algatus?
Korruptsioonis karistatud poliitik määrib igat nimekirja, kuhu kuulub ja seepärast on tema väljavahetamine ka IRL-i huvides. See on toetusavaldus, et “valge erakond” IRL muutuks veelgi valgemaks ja korruptsioonis karistatud poliitikul ei oleks jätkamiseks kohta. Samuti peab IRL oma reeglid kehtestama esmajärjekorras omaenda liikmetele.

Lisatud 28. aprill. Inimesed ei leia aadressi üles või siis kardavad oma nimega sõna võtta. Täiesti tõenäoline selgitus on ka nende ükskõiksus, sest nad ei saa sellest mingit kasu.

Lisatud 20. mai. Vahepeal on petitsioon.ee lehelt see pöördumine ära kustutatud, sest ei leidnud toetust (14 päevaga 10 toetajat). See näitab, et korruptsiooni teema ei huvitanud inimesi ja viidatud lehel käib ülivähe inimesi, sest ka teise algatused ei ole sellest piirist märgatavalt populaarsemad.  Mõned erandid on väga selge huvigrupi teemad nagu näiteks päästame Pääsküla gümnaasiumi või keelustame karusloomafarmid. Hiljem avaldatud algatused on toetust kogunud järgmiselt: 7, 7, 22, 0, 0, 14, 449, 474, 8, 4, 112, 5 toetajat.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Lisa kommentaar