Arhiiv ‘ametialased rikkumised’ Teemas

Jaadla ja Võhmar ei ole veel pääsenud

Kolmapäev, november 2nd, 2011

Reformierakonna omavalitsusjuhid käivad kohtumajas.

25. oktoobril 2011 tuli Andres Jaadla kohta otsus, et kohus lõpetas menetluse väärteoasjas ja tühistas talle politsei poolt määratud rahalise karistuse 3000 krooni. Erinevalt Rakvere linna pressiesindajalt pärinevast ja meedias levitatud väitest ei olnud tegemist õigeksmõistmise ega süüdistusest vabastamisega. Kuigi väärteoasi lõpetati, tuleb 2012. aasta jaanuaris kohtus arutamisele Jaadla süüasjas samalaadne kriminaalasi, mille eeldatav karistus ei piirdu rahatrahviga.Nädal varem oli kriminaalsüüdistustest vabanenud Jõhvi vallavanem Võhmar, kelle tegevuse uurimisel ei leitud tõendeid vallale kahju tekitamisest. Kuigi kriminaalmenetlus lõpetati, edastati materjalid Rahandusministeeriumile väärteomenetluse alustamise otsustamiseks, sest Võhmar oli rikkunud riigihangete seaduse sätteid.

http://www.kesknadal.ee/est/g2/uudised?id=17785

Üsna hea oli lugeda, et Rakvere linnapea Andres Jaadla ei ole veel karistusest pääsenud ja Tauno Võhmar peab samuti Rahandusministeeriumi ametnikele selgitama, miks tehti ühe riigihanke käigus töid ka teisel objektil.

Video Andres Jaadla süüdistusest

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ispeLpMfSGM]

või-youtube.com/watch?v=ispeLpMfSGM

Video Tauno Võhmari süüdistusest

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ZTyW8hZ4NUg]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=i_3dObGf5uE]

Reformierakondlast Andres Jaadlat ei trahvitud suurema kriminaalkaristuse ootuses

Teisipäev, oktoober 25th, 2011

Täna Jõhvi kohtumajas toimunud Viru maakohtu istungil otsustas kohus rahuldada Andres Jaadla kaebuse ning tühistada Ida prefektuuri otsuse Andres Jaadla karistamise kohta korruptsioonivastase seaduse alusel, teatas Rakvere linnavalitsuse pressiesindaja.

http://www.postimees.ee/610018/kohus-tuhistas-rakvere-linnapeale-maaratud-trahvi/

Tegelikult on kõnealuses juhtumis käimas ka kriminaalprotsess ja otsustati, et väiksemat karistust väärteo eest (rahatrahvi) ei rakendata.

Viru maakohtu pressiesindaja Jelena Muttonen ütles, et kohus lõpetas väärteomenetluse otstarbekuse tõttu, kuna jaanuaris 2012 on kuulamisel kriminaalasi samalaadses süüdistuses ja väärteokaristus on tühine võrreldes eeldatava karistusega kriminaalasjas.

http://www.virumaateataja.ee/610012/kohus-tuhistas-andres-jaadlale-maaratud-karistuse/

Ühe teo eest ei saa mõista kahte karistust, väärteo ja kriminaalkuriteo eest.

Andres Jaadla kohtuistung 25. oktoobril kell 10 Jõhvi kohtumajas

Neljapäev, oktoober 20th, 2011

Rakvere linnapea Andres Jaadla (Reformierakond) suhtes esitati möödunud sügisel kahtlustus Korruptsioonivastase seaduse rikkumises.

“Korruptsioonivastase seaduse kohaselt oleks Andres Jaadla pidanud ennast taandama temaga seotud ettevõtetega seotud küsimuste lahendamisest ja mitte osalema linnapea ning linnavalitsuse liikmena nimetatud otsuste tegemises. Samuti poleks ta tohtinud temaga seotud ettevõtetega sõlmida lepinguid.”

http://www.virumaateataja.ee/414709/andres-jaadla-astub-kohtupinki-johvis/

Käesoleva aasta aprillis tuli teade, et kohtuasi tuleb arutamisele hoopiski Jõhvi kohtumajas, sest Rakvere kohtumaja kohtunik taandasid ennast kollektiivselt asja arutamisest.

Istung pidi toimuma 23. mail. Kuidas seal läks, pole kahjuks ajakirjanduse vahendusel olnud võimalik teada saada.

Küll on aga teada see, et politsei tegi tema kohta otsuse. Ilmselt rahaline karistus. Selle kohta on Andres Jaadla esitanud nüüd kaebuse, mis tuleb arutamisele 25. oktoobril kell 10 Jõhvi kohtumaja 2. saalis: “4-11-1439 Andres Jaadla kaebus Ida Prefektuuri otsusele nr 2401, 10,000024 .”