Andres Jaadla kohtuistung 25. oktoobril kell 10 Jõhvi kohtumajas

Rakvere linnapea Andres Jaadla (Reformierakond) suhtes esitati möödunud sügisel kahtlustus Korruptsioonivastase seaduse rikkumises.

“Korruptsioonivastase seaduse kohaselt oleks Andres Jaadla pidanud ennast taandama temaga seotud ettevõtetega seotud küsimuste lahendamisest ja mitte osalema linnapea ning linnavalitsuse liikmena nimetatud otsuste tegemises. Samuti poleks ta tohtinud temaga seotud ettevõtetega sõlmida lepinguid.”

http://www.virumaateataja.ee/414709/andres-jaadla-astub-kohtupinki-johvis/

Käesoleva aasta aprillis tuli teade, et kohtuasi tuleb arutamisele hoopiski Jõhvi kohtumajas, sest Rakvere kohtumaja kohtunik taandasid ennast kollektiivselt asja arutamisest.

Istung pidi toimuma 23. mail. Kuidas seal läks, pole kahjuks ajakirjanduse vahendusel olnud võimalik teada saada.

Küll on aga teada see, et politsei tegi tema kohta otsuse. Ilmselt rahaline karistus. Selle kohta on Andres Jaadla esitanud nüüd kaebuse, mis tuleb arutamisele 25. oktoobril kell 10 Jõhvi kohtumaja 2. saalis: “4-11-1439 Andres Jaadla kaebus Ida Prefektuuri otsusele nr 2401, 10,000024 .”

Lisa kommentaar